teaka's SPOREPOINTS

Total Sporepoints: 4510
1
Sporepoints from someone playing Pandora
- 05/20/19
1
Sporepoints from someone rating Pandora
- 05/20/19
1
Sporepoints from someone rating Pandora
- 05/20/19
1
Sporepoints from someone rating Defend
- 02/21/19
1
Sporepoints from someone playing SurvivorMan - Meteor Shower
- 02/04/19
1
Sporepoints from someone playing Left 4 Dead
- 09/10/18
1
Sporepoints from someone rating Indiana Jones Adventure
- 01/31/18
1
Sporepoints from someone playing Na'vi Hometree
- 01/23/18
1
Sporepoints from someone playing Left 4 Dead
- 08/07/17
1
Sporepoints from someone playing Save the Burai!
- 07/15/17
1
Sporepoints from someone playing SurvivorMan - Meteor Shower
- 04/24/17
1
Sporepoints from someone rating Indiana Jones Adventure
- 02/13/17
1
Sporepoints from someone rating Indiana Jones Adventure
- 02/01/17
1
Sporepoints from someone rating Indiana Jones Adventure
- 01/30/17
1
Sporepoints from someone playing Indiana Jones Adventure
- 01/30/17
1
Sporepoints from someone playing The Basketball Game
- 11/12/16
1
Sporepoints from someone rating Indiana Jones Adventure
- 10/26/16
1
Sporepoints from someone rating SurvivorMan - Meteor Shower
- 10/11/16
1
Sporepoints from someone playing SurvivorMan - Meteor Shower
- 10/11/16
34
Sporepoints for playing Eaten! by ericDartist
- 10/11/16
1
Sporepoints for rating Eaten! by ericDartist
- 10/11/16
1
Sporepoints for rating Meteor Shower by Crandon
- 10/11/16
1
Sporepoints for rating Coler by Remypas
- 10/11/16
16
Sporepoints for playing Gravitonga Racing by Parkaboy
- 10/11/16
1
Sporepoints for rating Gravitonga Racing by Parkaboy
- 10/11/16
15
Sporepoints for playing Space Detective - Whay Defective by RYDA12345
- 10/11/16
1
Sporepoints for rating Space Detective - Whay Defective by RYDA12345
- 10/11/16
1
Sporepoints from someone playing Indiana Jones Adventure
- 07/08/16
1
Sporepoints from someone rating Defend
- 07/02/16
1
Sporepoints from someone playing Indiana Jones Adventure
- 01/09/16
1
Sporepoints from someone playing Pandora
- 11/15/15
1
Sporepoints from someone rating Pandora
- 11/15/15
1
Sporepoints from someone playing Indiana Jones Adventure
- 07/06/15
1
Sporepoints from someone rating Indiana Jones Adventure
- 07/02/15
1
Sporepoints from someone playing The Grox
- 07/01/15
1
Sporepoints from someone playing Pandora
- 06/28/15
1
Sporepoints from someone playing Indiana Jones Adventure
- 06/27/15
1
Sporepoints from someone playing A Cold Winter Night
- 03/26/15
1
Sporepoints from someone playing The Grox
- 03/26/15
1
Sporepoints from someone playing Indiana Jones Adventure
- 02/18/15
1
Sporepoints from someone playing Defend
- 01/02/15
1
Sporepoints from someone playing Indiana Jones Adventure
- 12/21/14
1
Sporepoints from someone rating Pillar of Autumn
- 11/09/14
1
Sporepoints from someone playing Pillar of Autumn
- 10/24/14
75
Sporepoints from someone playing Pillar of Autumn
- 10/24/14
1
Sporepoints from someone playing Infestation - Dronox Invasion
- 10/23/14
33
Sporepoints from someone playing Infestation - Dronox Invasion
- 10/23/14
1
Sporepoints from someone playing SporeBall 9v9
- 10/22/14
25
Sporepoints from someone playing SporeBall 9v9
- 10/22/14
1
Sporepoints from someone rating Indiana Jones Adventure
- 09/14/14
1
Sporepoints from someone rating Mario Adventure (part 1)
- 08/04/14
1
Sporepoints from someone rating Saving Private Raymond
- 07/18/14
1
Sporepoints from someone playing Saving Private Raymond
- 07/18/14
1
Sporepoints from someone playing Pandora
- 07/05/14
1
Sporepoints from someone rating Pandora
- 07/05/14
1
Sporepoints from someone playing The Grox
- 07/04/14
1
Sporepoints from someone playing Pillar of Autumn
- 06/23/14
1
Sporepoints from someone rating Indiana Jones Adventure
- 06/19/14
1
Sporepoints from someone rating Indiana Jones Adventure
- 06/08/14
1
Sporepoints from someone rating Pandora
- 05/04/14
1
Sporepoints from someone playing Pandora
- 05/04/14
1
Sporepoints from someone playing Indiana Jones Adventure
- 03/29/14
1
Sporepoints from someone rating The Grox
- 03/02/14
1
Sporepoints from someone playing Left 4 Dead
- 03/01/14
1
Sporepoints from someone playing Easy Stuff
- 02/19/14
1
Sporepoints from someone playing Pandora
- 02/11/14
1
Sporepoints from someone playing Pandora
- 02/11/14
1
Sporepoints from someone playing Pandora
- 01/25/14
1
Sporepoints from someone playing A Spore Christmas Carol
- 12/24/13
1
Sporepoints from someone rating A Spore Christmas Carol
- 12/24/13
1
Sporepoints from someone playing SporeBall 9v9
- 10/26/13
1
Sporepoints from someone rating Indiana Jones Adventure
- 10/18/13
1
Sporepoints from someone playing Indiana Jones Adventure
- 09/30/13
1
Sporepoints from someone rating Indiana Jones Adventure
- 09/16/13
1
Sporepoints from someone rating Special Ops Mission Stealth
- 09/09/13
1
Sporepoints from someone playing Special Ops Mission Stealth
- 09/09/13
1
Sporepoints from someone playing Avatar (The Choise)
- 09/06/13
1
Sporepoints from someone playing Pillar of Autumn
- 06/15/13
1
Sporepoints from someone playing Pandora
- 05/11/13
1
Sporepoints from someone rating Defend
- 04/20/13
1
Sporepoints from someone playing Indiana Jones Adventure
- 03/24/13
1
Sporepoints from someone playing Sky Dive! Part 3!
- 03/12/13
1
Sporepoints from someone playing Halo 3 (Easy)
- 03/02/13
1
Sporepoints from someone rating Halo 3 (Easy)
- 03/02/13
1
Sporepoints from someone rating Saving Private Raymond
- 01/27/13
1
Sporepoints from someone playing Indiana Jones Adventure
- 01/14/13
1
Sporepoints from someone playing Avatar (RDA Campaign Part 4)
- 01/07/13
1
Sporepoints from someone playing Special Ops Mission Stealth
- 01/04/13
1
Sporepoints from someone rating D-Day
- 01/01/13
1
Sporepoints from someone playing Sky Dive! Part 3!
- 12/17/12
1
Sporepoints from someone playing Sky Dive! Part 3!
- 12/17/12
1
Sporepoints from someone playing Indiana Jones Adventure
- 12/17/12
1
Sporepoints from someone rating The Hill Men's Hero
- 11/30/12
1
Sporepoints from someone playing The Basketball Game
- 11/30/12
1
Sporepoints from someone rating The Basketball Game
- 11/30/12
1
Sporepoints from someone rating Raid
- 11/30/12
1
Sporepoints from someone rating Pillar of Autumn
- 11/30/12
1
Sporepoints from someone rating Indiana Jones Adventure
- 11/24/12
1
Sporepoints from someone rating Indiana Jones Adventure
- 11/17/12
1
Sporepoints from someone playing Indiana Jones Adventure
- 11/17/12