sabinaxx's SPOREPOINTS

Total Sporepoints: 2401
1
Sporepoints for rating by
- 11/19/12
1
Sporepoints for playing by
- 11/19/12
1
Sporepoints for rating by
- 07/30/12
1
Sporepoints for playing by
- 07/20/12
1
Sporepoints for playing by
- 07/19/12
1
Sporepoints for rating by
- 07/19/12
1
Sporepoints for playing by
- 07/19/12
1
Sporepoints for rating by
- 07/19/12
10
Sporepoints for playing Valley of the Dragons XI by Rebecca1208
- 07/11/12
35
Sporepoints for playing Valley of the Dragons 2 by Rebecca1208
- 07/11/12
1
Sporepoints for rating Valley of the Dragons 2 by Rebecca1208
- 07/11/12
5
Sporepoints for playing Tutorial - Custom Powerups by MaxisCactus
- 07/11/12
1
Sporepoints for rating Tutorial - Custom Powerups by MaxisCactus
- 07/11/12
1
Sporepoints for rating Oh No! by lordmongoose001
- 07/11/12
1
Sporepoints for playing by
- 05/06/12
41
Sporepoints for playing Sliding 2 by Fantasyman2000
- 03/17/12
1
Sporepoints for rating Sliding 2 by Fantasyman2000
- 03/17/12
1
Sporepoints for playing by
- 02/12/12
1
Sporepoints for rating by
- 02/12/12
1
Sporepoints for rating by
- 01/30/12
1
Sporepoints for playing by
- 01/30/12
1
Sporepoints for rating by
- 01/22/12
1
Sporepoints for playing by
- 01/22/12
1
Sporepoints for rating by
- 01/22/12
1
Sporepoints for rating by
- 01/15/12
1
Sporepoints for playing by
- 01/13/12
1
Sporepoints for rating by
- 01/10/12
1
Sporepoints for playing by
- 01/10/12
1
Sporepoints for playing by
- 01/03/12
1
Sporepoints for rating by
- 01/03/12
1
Sporepoints for rating by
- 01/03/12
1
Sporepoints for playing by
- 01/01/12
1
Sporepoints for playing by
- 12/30/11
1
Sporepoints for rating by
- 12/30/11
1
Sporepoints for playing by
- 12/30/11
15
Sporepoints for playing by
- 12/30/11
1
Sporepoints for playing by
- 12/29/11
15
Sporepoints for playing by
- 12/29/11
1
Sporepoints for playing by
- 12/29/11
15
Sporepoints for playing by
- 12/29/11
1
Sporepoints for playing by
- 12/24/11
1
Sporepoints for playing by
- 12/24/11
1
Sporepoints for rating by
- 12/24/11
1
Sporepoints for playing by
- 12/24/11
1
Sporepoints for rating by
- 12/24/11
1
Sporepoints for rating by
- 12/24/11
1
Sporepoints for rating by
- 12/23/11
1
Sporepoints for playing by
- 12/23/11
1
Sporepoints for playing by
- 12/23/11
1
Sporepoints for rating by
- 12/21/11
1
Sporepoints for playing by
- 12/21/11
15
Sporepoints for playing by
- 12/21/11
1
Sporepoints for rating by
- 12/17/11
1
Sporepoints for rating by
- 12/17/11
1
Sporepoints for playing by
- 12/16/11
1
Sporepoints for playing by
- 12/14/11
15
Sporepoints for playing by
- 12/14/11
1
Sporepoints for rating by
- 12/14/11
1
Sporepoints for playing by
- 12/12/11
1
Sporepoints for playing by
- 12/06/11
1
Sporepoints for rating by
- 12/06/11
1
Sporepoints for rating by
- 12/04/11
1
Sporepoints for playing by
- 12/04/11
1
Sporepoints for rating Quest for the Turkeys by courchevel
- 11/28/11
50
Sporepoints for playing Quest for the Turkeys by courchevel
- 11/28/11
44
Sporepoints for playing In Grox Territoy by Beastmaster7700
- 11/27/11
23
Sporepoints for playing Throwball by Brosis1310
- 11/27/11
1
Sporepoints for playing by
- 11/23/11
1
Sporepoints for playing by
- 11/23/11
1
Sporepoints for playing by
- 11/23/11
1
Sporepoints for playing by
- 11/19/11
1
Sporepoints for playing by
- 11/19/11
1
Sporepoints for playing by
- 11/14/11
1
Sporepoints for playing by
- 11/11/11
1
Sporepoints for rating by
- 11/08/11
1
Sporepoints for playing by
- 11/08/11
1
Sporepoints for rating by
- 11/07/11
1
Sporepoints for playing by
- 11/04/11
1
Sporepoints for rating by
- 11/02/11
1
Sporepoints for playing by
- 11/02/11
1
Sporepoints for playing by
- 11/01/11
1
Sporepoints for rating by
- 10/31/11
1
Sporepoints for playing by
- 10/31/11
1
Sporepoints for playing by
- 10/30/11
1
Sporepoints for rating by
- 10/29/11
1
Sporepoints for rating by
- 10/29/11
1
Sporepoints for playing by
- 10/29/11
15
Sporepoints for playing by
- 10/29/11
1
Sporepoints for playing by
- 10/28/11
15
Sporepoints for playing by
- 10/28/11
1
Sporepoints for playing by
- 10/26/11
1
Sporepoints for rating by
- 10/26/11
15
Sporepoints for playing Goin' Under by GaxGod
- 10/26/11
1
Sporepoints for rating by
- 10/15/11
1
Sporepoints for playing by
- 10/15/11
1
Sporepoints for playing by
- 10/11/11
1
Sporepoints for rating by
- 10/11/11
1
Sporepoints for rating by
- 10/10/11
1
Sporepoints for playing by
- 10/10/11
15
Sporepoints for playing by
- 10/10/11