Xantia100's SPOREPOINTS

Total Sporepoints: 783
15
Sporepoints for playing by
- 05/27/14
1
Sporepoints for rating by
- 05/27/14
1
Sporepoints for rating by
- 10/16/11
1
Sporepoints from someone rating Desert sprint
- 10/16/11
1
Sporepoints from someone playing Defend the Xanrian Mine
- 10/08/11
1
Sporepoints for rating by
- 09/17/11
1
Sporepoints from someone playing Desert sprint
- 07/08/11
1
Sporepoints from someone rating Desert sprint
- 07/08/11
1
Sporepoints from someone playing Defend the Xanrian Mine
- 02/22/11
1
Sporepoints from someone rating Desert sprint
- 01/17/11
1
Sporepoints from someone rating Easiest adventure ever!
- 01/13/11
1
Sporepoints from someone playing Easiest adventure ever!
- 01/13/11
1
Sporepoints from someone rating Duel of Fates
- 01/13/11
1
Sporepoints from someone rating Corrupted ambush!
- 12/04/10
1
Sporepoints from someone rating Defend the Xanrian Mine
- 11/22/10
1
Sporepoints from someone rating Easiest adventure ever!
- 11/14/10
1
Sporepoints from someone playing Easiest adventure ever!
- 11/14/10
1
Sporepoints from someone rating Desert sprint
- 11/06/10
1
Sporepoints from someone playing Desert sprint
- 10/25/10
1
Sporepoints from someone rating Desert sprint
- 10/25/10
1
Sporepoints from someone playing Desert sprint
- 10/14/10
1
Sporepoints from someone rating Desert sprint
- 10/14/10
1
Sporepoints from someone playing Easiest adventure ever!
- 09/25/10
1
Sporepoints from someone rating Easiest adventure ever!
- 09/25/10
1
Sporepoints from someone playing Trench war
- 09/08/10
1
Sporepoints from someone rating Trench war
- 09/08/10
1
Sporepoints from someone rating Defend the Xanrian Mine
- 09/07/10
1
Sporepoints from someone rating Trench war
- 09/06/10
1
Sporepoints from someone playing Trench war
- 09/06/10
1
Sporepoints from someone playing Desert sprint
- 09/05/10
1
Sporepoints from someone rating Desert sprint
- 09/05/10
1
Sporepoints from someone playing Desert sprint
- 09/01/10
1
Sporepoints from someone playing Desert sprint
- 08/28/10
1
Sporepoints from someone rating Desert sprint
- 08/28/10
1
Sporepoints from someone playing Desert sprint
- 08/23/10
1
Sporepoints from someone rating Desert sprint
- 08/23/10
1
Sporepoints for rating by
- 08/19/10
1
Sporepoints from someone rating Defend the Xanrian Mine
- 08/19/10
1
Sporepoints from someone rating Desert sprint
- 08/13/10
1
Sporepoints from someone playing Desert sprint
- 08/13/10
1
Sporepoints from someone playing Desert sprint
- 08/12/10
1
Sporepoints from someone rating Desert sprint
- 08/12/10
1
Sporepoints from someone rating Acouta-vs-Dronox
- 08/11/10
1
Sporepoints for rating by
- 08/11/10
1
Sporepoints from someone playing Acouta-vs-Dronox
- 08/11/10
1
Sporepoints from someone rating Acouta-vs-Dronox
- 08/11/10
1
Sporepoints from someone playing Trench war
- 08/10/10
12
Sporepoints from someone playing Trench war
- 08/10/10
15
Sporepoints for playing Corruption-Part 4 by SooperWalrus
- 08/10/10
1
Sporepoints for rating Corruption-Part 4 by SooperWalrus
- 08/10/10
1
Sporepoints from someone rating Desert sprint
- 08/10/10
1
Sporepoints from someone playing Desert sprint
- 08/10/10
1
Sporepoints from someone rating Desert sprint
- 08/08/10
1
Sporepoints from someone playing Desert sprint
- 08/08/10
1
Sporepoints from someone rating Time to relax
- 08/08/10
1
Sporepoints from someone playing Time to relax
- 08/08/10
1
Sporepoints from someone playing Desert sprint
- 08/06/10
1
Sporepoints from someone rating Acouta-vs-Dronox
- 08/06/10
1
Sporepoints for rating by
- 08/06/10
1
Sporepoints from someone rating Desert sprint
- 08/05/10
1
Sporepoints from someone playing Desert sprint
- 08/05/10
1
Sporepoints from someone playing Easiest adventure ever!
- 08/04/10
1
Sporepoints from someone rating Desert sprint
- 08/03/10
1
Sporepoints from someone playing Acouta-vs-Dronox
- 08/03/10
1
Sporepoints from someone rating Acouta-vs-Dronox
- 08/03/10
1
Sporepoints from someone playing Easiest adventure ever!
- 08/02/10
1
Sporepoints from someone playing Desert sprint
- 08/02/10
1
Sporepoints from someone rating Desert sprint
- 08/02/10
1
Sporepoints for rating by
- 08/01/10
1
Sporepoints from someone playing Acouta-vs-Dronox
- 08/01/10
1
Sporepoints from someone rating Easiest adventure ever!
- 08/01/10
1
Sporepoints from someone playing Easiest adventure ever!
- 08/01/10
1
Sporepoints from someone rating Easiest adventure ever!
- 08/01/10
1
Sporepoints from someone playing Easiest adventure ever!
- 08/01/10
1
Sporepoints from someone rating Desert sprint
- 08/01/10
1
Sporepoints from someone playing Desert sprint
- 08/01/10
1
Sporepoints from someone playing Desert sprint
- 07/31/10
1
Sporepoints from someone rating Desert sprint
- 07/31/10
1
Sporepoints from someone playing Desert sprint
- 07/30/10
1
Sporepoints from someone rating Desert sprint
- 07/30/10
1
Sporepoints from someone playing Easiest adventure ever!
- 07/30/10
1
Sporepoints from someone rating Easiest adventure ever!
- 07/30/10
1
Sporepoints for rating by
- 07/30/10
1
Sporepoints from someone rating Acouta-vs-Dronox
- 07/30/10
1
Sporepoints from someone rating Time to relax
- 07/29/10
1
Sporepoints from someone playing Time to relax
- 07/29/10
1
Sporepoints for rating by
- 07/29/10
1
Sporepoints from someone playing Desert sprint
- 07/29/10
1
Sporepoints from someone rating Desert sprint
- 07/29/10
1
Sporepoints from someone playing Desert sprint
- 07/29/10
1
Sporepoints from someone rating Desert sprint
- 07/29/10
1
Sporepoints for rating by
- 07/28/10
1
Sporepoints from someone playing Desert sprint
- 07/28/10
1
Sporepoints from someone rating Desert sprint
- 07/28/10
1
Sporepoints from someone playing Acouta-vs-Dronox
- 07/28/10
1
Sporepoints from someone rating Acouta-vs-Dronox
- 07/28/10
1
Sporepoints from someone playing Time to relax
- 07/28/10
5
Sporepoints from someone playing Time to relax
- 07/28/10
1
Sporepoints from someone playing Desert sprint
- 07/28/10
1
Sporepoints from someone playing Desert sprint
- 07/28/10