LegoBoy1's SPOREPOINTS

Total Sporepoints: 694
1
Sporepoints from someone rating Halo
- 03/15/18
1
Sporepoints from someone playing The Ruin
- 10/24/17
1
Sporepoints from someone playing The Ruin
- 01/30/17
1
Sporepoints from someone playing The Ruin
- 01/30/17
1
Sporepoints from someone playing The Ruin
- 01/30/17
1
Sporepoints from someone rating prehistoric ocean life
- 10/14/16
1
Sporepoints from someone playing prehistoric ocean life
- 10/14/16
1
Sporepoints from someone playing The Ruin
- 03/06/15
1
Sporepoints from someone rating 235 mya
- 07/08/14
1
Sporepoints from someone playing After Armegedon
- 07/08/14
1
Sporepoints from someone rating After Armegedon
- 07/08/14
1
Sporepoints from someone rating 235 mya
- 07/06/14
1
Sporepoints from someone playing Cannon
- 03/04/14
1
Sporepoints from someone playing Halo
- 02/01/14
1
Sporepoints from someone playing Halo
- 02/01/14
1
Sporepoints from someone playing prehistoric ocean life
- 08/08/13
1
Sporepoints from someone playing The Ruin
- 06/19/13
1
Sporepoints from someone playing Halo
- 06/07/13
1
Sporepoints from someone playing Halo
- 06/07/13
1
Sporepoints from someone rating Asteroid Fall
- 03/03/13
1
Sporepoints from someone playing Asteroid Fall
- 03/03/13
1
Sporepoints from someone rating Race
- 12/07/12
1
Sporepoints from someone playing Race
- 12/07/12
1
Sporepoints from someone playing prehistoric ocean life
- 07/01/12
1
Sporepoints from someone playing dino templet
- 06/03/12
1
Sporepoints from someone playing The Ruin
- 05/11/12
1
Sporepoints from someone rating The Ruin
- 05/11/12
1
Sporepoints from someone playing Get to Civilization Stage
- 09/26/11
1
Sporepoints from someone rating Get to Civilization Stage
- 09/26/11
1
Sporepoints from someone playing Halo
- 08/20/11
1
Sporepoints from someone playing Halo
- 08/19/11
1
Sporepoints from someone rating 235 mya
- 08/14/11
1
Sporepoints from someone playing Halo
- 08/12/11
1
Sporepoints from someone rating Halo
- 08/12/11
1
Sporepoints from someone playing Halo
- 08/09/11
1
Sporepoints from someone playing dragon land
- 07/16/11
1
Sporepoints from someone rating save olimar
- 07/11/11
1
Sporepoints from someone playing Halo
- 07/04/11
1
Sporepoints from someone rating save olimar
- 06/11/11
1
Sporepoints from someone rating Godzilla Template
- 06/08/11
1
Sporepoints from someone rating prehistoric ocean life
- 05/14/11
1
Sporepoints from someone playing Godzilla Template
- 05/07/11
1
Sporepoints from someone playing prehistoric ocean life
- 05/06/11
1
Sporepoints from someone playing prehistoric ocean life
- 05/06/11
1
Sporepoints from someone playing save olimar
- 05/03/11
1
Sporepoints from someone rating save olimar
- 05/03/11
1
Sporepoints from someone playing Desert Secrets
- 04/24/11
1
Sporepoints from someone rating Desert Secrets
- 04/24/11
1
Sporepoints from someone playing dragon land
- 04/19/11
1
Sporepoints from someone playing dragon land
- 04/19/11
1
Sporepoints from someone playing L4D -Survival-Modus-The Street
- 04/03/11
1
Sporepoints from someone rating Asteroid Fall
- 04/03/11
1
Sporepoints from someone playing Asteroid Fall
- 04/03/11
1
Sporepoints from someone playing Private Island Resort
- 03/29/11
1
Sporepoints from someone rating Private Island Resort
- 03/29/11
1
Sporepoints from someone playing prehistoric ocean life
- 03/28/11
1
Sporepoints from someone rating prehistoric ocean life
- 03/28/11
1
Sporepoints from someone rating Cannon
- 03/17/11
1
Sporepoints from someone playing Cannon
- 03/17/11
1
Sporepoints from someone playing dino templet
- 03/11/11
1
Sporepoints from someone playing dino templet
- 03/09/11
1
Sporepoints from someone playing prehistoric ocean life
- 02/22/11
1
Sporepoints from someone playing prehistoric ocean life
- 01/31/11
1
Sporepoints from someone rating prehistoric ocean life
- 01/31/11
1
Sporepoints from someone playing prehistoric ocean life
- 01/30/11
1
Sporepoints from someone rating prehistoric ocean life
- 01/30/11
1
Sporepoints from someone rating pikmin 3
- 01/30/11
1
Sporepoints from someone playing pikmin 3
- 01/30/11
1
Sporepoints from someone playing prehistoric ocean life
- 01/30/11
1
Sporepoints from someone rating prehistoric ocean life
- 01/29/11
1
Sporepoints from someone playing prehistoric ocean life
- 01/29/11
1
Sporepoints from someone playing Private Island Resort
- 01/23/11
1
Sporepoints from someone rating Private Island Resort
- 01/23/11
1
Sporepoints from someone playing save olimar
- 01/18/11
1
Sporepoints from someone playing save olimar
- 01/18/11
1
Sporepoints for rating by
- 01/18/11
1
Sporepoints from someone playing Private Island Resort
- 01/08/11
1
Sporepoints from someone rating Private Island Resort
- 01/05/11
1
Sporepoints from someone playing Private Island Resort
- 01/04/11
1
Sporepoints from someone playing Godzilla Template
- 12/29/10
1
Sporepoints from someone playing Godzilla Template
- 12/23/10
1
Sporepoints from someone playing pikmin 3
- 12/21/10
1
Sporepoints from someone rating pikmin 3
- 12/21/10
1
Sporepoints from someone playing Asteroid Fall
- 12/21/10
1
Sporepoints from someone rating Asteroid Fall
- 12/21/10
1
Sporepoints from someone playing Godzilla Template
- 12/21/10
15
Sporepoints from someone playing Godzilla Template
- 12/21/10
1
Sporepoints from someone rating Godzilla Template
- 12/20/10
1
Sporepoints from someone playing Godzilla Template
- 12/20/10
1
Sporepoints from someone playing Desert Secrets
- 12/19/10
1
Sporepoints from someone playing Halo
- 12/18/10
1
Sporepoints from someone rating Desert Secrets
- 12/15/10
1
Sporepoints from someone playing Desert Secrets
- 12/15/10
1
Sporepoints from someone playing pikmin 3
- 12/10/10
1
Sporepoints from someone rating pikmin 3
- 12/10/10
1
Sporepoints from someone playing pikmin 3
- 12/08/10
1
Sporepoints from someone rating pikmin 3
- 12/08/10
1
Sporepoints from someone rating pikmin 3
- 11/27/10
1
Sporepoints from someone playing pikmin 3
- 11/27/10
1
Sporepoints from someone playing L4D -Survival-Modus-The Street
- 11/25/10